Добре дошли в сайта на село Богданци

География

Село Богданци /Абдул/ е разположено почти в централната част на областта Делиормана /Лудогорие/. Намира се на 380 м. над морското равнище, североизточно от гр. Разград на около 20 км. въздушна линия. То е заселено върху най-големия и силно разчленен от странични притоци Исперихски рид, простиращ се почти отвесно от юг към север, между реките Карапанча и Сенкювча. Землището на селото се огражда: на север от гората келлик; на северозапад от гората баладжалък; на запад от долината на р. Карапачана; на юг от гората бекчии и на изток от долината на р. Сенкювча. В тези си оградни граници то включва около 13 хил. дка обработваема площ и граници: на север със землището на с. Ножарово; на северозапад със землището на с. Бърдоква; на запад със землището на с. Дурач; на югозапад със землището на с. Хърсово; на юг със землището на с. Кара Михал и наизток със землището на с. Владимировци.

История

  В регистъра на овцевъдите от 1573 г. е записано под името Абдул оглу, а в османски документ от 1689 г. е записано с името Абдуллар. Преименувано е на с.Богданци на 14.VІІ.1934 година. По предание на стари жители, съхранило се до днес, по - старо селище е било местността Юртлук. В тази местност В.Маринов посочва, "чесенамират стари надгробни паметници с кръстове". В последствие през 40-те години на ХХв.тези паметници са унищожени. В землището на селото има останки отсредновековни селища. Стари надгробни паметницис кръстове има и в северния край на селището, които са изравяни от жители населото при обработване на градините. Един от тези паметници се съхранявав Историческия музей на гр.Исперих. В землището са регистрирани шест надгробни могили.